fbpx

Nieuws

Vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts zullen binnenkort hun uiteindelijke begunstigden bekend moeten maken via het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner). FINUM Accountants maakt voor u de nodige formaliteiten in orde. We hebben hiervoor wel uw mandaat nodig. Hieronder een beknopt kort stappenplan om dit mandaat te valideren. Let wel, de termijn voor het registreren van gegevens van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register wordt verlengd tot 30 september 2019!

Het erfrecht wijzigde op 1 september 2018.  Doel van deze hervorming was het beter aansluiten van de regels op de maatschappelijke realiteit. Zo heeft de erflater nu meer vrijheid en zekerheid om zijn nalatenschap te regelen. Wilt u de oude regels inzake de wijze en waardering van schenkingen behouden, dan kunt u een ‘verklaring van behoud’ afleggen.

Wanneer een vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt voor privégebruik, is er in hoofde van de ontvanger een belastbaar voordeel van alle aard. De berekening van dit voordeel heeft al heel veel inkt doen vloeien.

De overheid bevordert het woon-werkfietsen – of het nu gaat om een gewone fiets, een elektrische of speed pedelec - met diverse fiscale maatregelen. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer zijn er voordelen, al dan niet fiscaal geïnspireerd. De trend is niet meer te stoppen: iedereen de fiets op.

Vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts zullen binnenkort hun uiteindelijke begunstigden bekend moeten maken via het UBO-register. De deadline van 30 november 2018 is verlengd tot 31 maart 2019.

Op 25 oktober 2018 werd de wet met betrekking tot optionele belastingheffing bij verhuur uit onroerende goederen van kracht. Onder deze nieuwe regeling kan men ervoor opteren om de onroerende verhuur van (gedeelten van) gebouwen met btw te belasten. De huurder moet wel btw-plichtig zijn.