fbpx

Nieuws

Start u met een webshop? Dan krijgt u vast te maken met financiële hobbels en e-commerce regels. Maar ook de regels omtrent de BTW zijn belangrijk om van uw webshop een succes te maken. Maar wanneer is BTW verschuldigd?

Vanaf aanslagjaar 2019, voor zover verbonden aan een belastbaar tijdperk vanaf  januari 2018, moet het ‘matching principe’ ook fiscaal gerespecteerd worden, maar wel enkel binnen de vennootschapsbelasting.

Geniet van een belastingbesparing in de personenbelasting van 30% of 45% bij een investering in startende ondernemingen.

POZ, VAPZ, IPT, winstdeelname, anticipatieve heffing, solidariteitsbijdrage, … Wat houden deze formules in en hoe verloopt de eindtaxatie? VAPZ is zonder twijfel de meest interessante formule.

Het afschaffen van de kapitaalvereiste in de bvba is een van de maatregelen in de hervorming van het vennootschapsrecht. In de toekomst zullen we niet meer spreken van bvba, maar van bv (Besloten Vennootschap).

Een onderneming die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van de investeringen mag aftrekken van de belastbare winst.